Stjernebilder var opprinnelig betraktet som mønstre av stjerner, men betegner i dag områder av himmelen. Himmelen er delt inn i totalt 88 stjernebilder som til sammen dekker hele himmelen. Stjernebilder er en enkel metode for å angi en stjernes omtrentlige posisjon på himmelen.Stjernemønstre innenfor et stjernebilde kalles asterismer; for eksempel utgjør Karlsvogna en del av stjernebildet Store bjørn.Stjernene innenfor et stjernebilde er som regel langt fra hverandre i virkeligheten, selv om de fra Jorden kan se ut til å ligge nærme hverandre.. Hele artikkelen

Ny artikkel