Korset, henviser til to ulike stjernebilder, Sydkorset og Svanen (også kalt Nordkorset).