Cetus er det latinske navnet på stjernebildet Hvalen (Hvalfisken).