Aries er det latinske navnet på stjernebildet Væren.