Leo er det latinske navnet på stjernebildet Løven.