Auriga er det latinske navnet på stjernebildet Kusken.