Libra er det latinske navnet på stjernebildet Vekten.