Klimatyper og klimasoner

Klima, typisk værmønster på et sted, som for eksempel gjennomsnittlig nedbørmengde, maksimums- og minimumstemperatur eller hvor ofte det blåser kraftig.Ekstremvær hører også innunder klima, men er definert som værsituasjoner med lav hyppighet. For å fange opp mer tilfeldige variasjoner i været fra år til år, bygger beskrivelsen av et steds klima på lengre observasjonsrekker, se klimanormal.Les om klimaendringerLes om klima i Norge. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jostein Mamen

Meteorologisk institutt

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 40 artikler:

A

  1. arid