Semiarid, om klima eller område som har tilstrekkelig med nedbør til at det kan vokse kort gress som er motstandsdyktig mot tørke. Derimot kan det ikke vokse skog, og vanlig jordbruk er avhengig av kunstig vanning. Tilsvarer langt på vei steppeklima i Köppens klimaklassifikasjon.