Köppens klimaklassifikasjon

Köppens klimasoner basert på normalperioden 1991-2020
Köppens klimasoner basert på normalperioden 1991-2020. Sammenliknet med kartet for 1961-1990 er områdene med Polarklima (E) kraftig redusert, mens det varm-tempererte klimaet (C) har vokst i Sør-Norge
Köppens klimasoner basert på normalperioden 1991-2020
Av .
Lisens: CC BY 3.0
Köppens klimasoner
Köppens klimasoner basert på normalperioden 1961-1990: Det meste av landet kommer inn under D, mange kyststrøk kommer under C og deler av Øst-Finnmark, samt endel fjellområder, kommer under E.
Köppens klimasoner
MET.
Lisens: CC BY SA 3.0

Köppens klimaklassifikasjon er den meste kjente og vanlige metoden for å dele Jorda inn i klimasoner. Sonene er delt inn etter temperatur- og nedbørnormaler, i samsvar med det som observeres av vegetasjonssoner.

Faktaboks

Også kjent som

Köppens klimaklassifisering, Köppens klimasoner

Klimasoner

Klimasoner deles inn i fem hovedgrupper:

Bokstav Klimasone Definisjon
A Tropisk klima Middeltemperatur >= 18° C i alle årets måneder.
B Tørt klima Et område som har temperatur- og nedbørsforhold i henhold til ett av de tre kriteriene under:
  • R < 2T hvis minst 70% av nedbøren kommer i vinterhalvåret
  • R < 2T + 14 hvis nedbøren er jevnt fordelt mellom sommer og vinter
  • R < 2T + 28 hvis minst 70% av R kommer i sommerhalvåret

R er årsnedbør i cm og T er årsmiddeltemperatur i °C.

C Varm-temperert klima Temperaturen i årets kaldeste måned er mellom +18 og -3°C. Nedbørmengden ligger over grensene for tørt klima (B).
D Kald-temperert klima Temperaturen i årets kaldeste måned er under -3°C, i den varmeste +10°C eller mer.
E Polarklima Middeltemperatur under +10°C i årets varmeste måned.

Klimatyper

Klima (Köppens klassifikasjon)
Av /Store norske leksikon ※.

Hver klimasone deles inn i undertyper ved hjelp av bokstav nr. 2:

Bokstaver Type klima Definisjon
Af Tropisk regnklima f = fuktig: Fuktig hele året. Den tørreste måneden har minst 60 mm nedbør.
Am Regnklima med tørketid deler av året m = regnklima med tørketid deler av året: Am-klima har en eller flere måneder med mindre enn 60 mm nedbør. Nedbøren i øvrige måneder er desto større, slik at tropisk regnklima blir riktig betegnelse. Nedbørsmengden i den tørreste måneden er større enn 4% av differensen mellom 2500 mm og årsnedbør.
Aw Savanne Den tørreste måneden mindre enn 60 mm og mindre enn grensen for Am.
BS Steppe S = steppe: Tørt område med ubetydelig nedbør og begrenset vegetasjon, gjerne gress-sletter. Grensene under er en innsnevring av "Tørt klima" (se B over) for å skille steppe fra ørken.
  • T< R < 2T hvis minst 70% av nedbøren kommer i vinterhalvåret.
  • T + 7 < R < 2T + 14 hvis nedbøren er jevnt fordelt mellom sommer og vinter.
  • T + 14 < R < 2T + 28 hvis minst 70% av R kommer i sommerhalvåret.
BW Ørken W = ørken: Mindre nedbør enn steppe (S). Altså:
  • R < T hvis minst 70% av nedbøren kommer i vinterhalvåret.
  • R < T + 7 hvis nedbøren er jevnt fordelt mellom sommer og vinter.
  • R < T + 14 hvis minst 70% av R kommer i sommerhalvåret.
Cw Varmt vintertørt w = vintertørke: Den tørreste vintermåneden har mindre enn en tidel av nedbøren i den fuktigste sommermåneden.
Cs Varmt sommertørt s = sommertørke: Den tørreste sommermåneden har mindre enn 30 mm nedbør og mindre enn en tredel av nedbøren i den fuktigste vintermåneden.
Cf Temperert og fuktig f = fuktig: Fuktig hele året.
Dw Kaldt vintertørt w = vintertørke: Den tørreste vintermåneden har mindre enn en tidel av nedbøren i den fuktigste sommermåneden.
Df Kaldt og fuktig f = fuktig: Fuktig hele året.
ET Tundra T = tundra: Minst en måned i året har middeltemperatur over 0°C.
EF Permafrost F = permafrost: Alle måneder har middeltemperatur under 0°C.

Klimaundertyper

Ved hjelp av en tredje bokstav deles hver klimasonetype inn i undertyper:

Bokstav Undertype Definisjon
a (svært) varm sommer Middeltemperatur i årets varmeste måned over +22°C.
b mild/varm sommer Middeltemperatur i varmeste måned under +22°C, men minst fire måneder med middeltemperatur på minst +10°C.
c kjølig (og kort) sommer Middeltemperatur i den varmeste måned under +22°C, og samtidig en til tre måneder med middeltemperatur på minst +10°C.
d (svært) kald vinter Middeltemperatur i årets kaldeste måned under -38°C.
g "Monsun-" og "Ganges-type" Høyest temperatur før sommersolverv (regntiden).
h tørt og varmt Årsmiddeltemperatur over +18° C.
k tørt og "kaldt" Årsmiddeltemperatur under +18° C.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Ingrid Hjallar

Hvor finner jeg kilder som er benyttet til denne teksten og bildet av klimasonene i Norge? Evt. mer lesestoff rundt køppens klimaklassifisering av Norge?

svarte Jostein Mamen

Kildene er lærebøker, f eks Eliassen og Pedersen (1977)
https://www.nb.no/items/b2fbaed34ff5ba62e7ec1f8f71bbc6f5?page=147

Du finner informasjon om Norge i artikkelen "Klima i Norge":
https://snl.no/klima_i_Norge

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg