Köppens klimasoner basert på normalperioden 1991-2020
Köppens klimasoner basert på normalperioden 1991-2020. Sammenliknet med kartet for 1961-1990 er områdene med Polarklima (E) kraftig redusert, mens det varm-tempererte klimaet (C) har vokst i Sør-Norge
Köppens klimasoner basert på normalperioden 1991-2020
Av .
Lisens: CC BY 3.0
Köppens klimasoner
Köppens klimasoner basert på normalperioden 1961-1990: Det meste av landet kommer inn under D, mange kyststrøk kommer under C og deler av Øst-Finnmark, samt endel fjellområder, kommer under E.
Köppens klimasoner
MET.
Lisens: CC BY SA 3.0

Köppens klimaklassifikasjon er den meste kjente og vanlige metoden for å dele Jorda inn i klimasoner. Sonene er delt inn etter temperatur- og nedbørnormaler, i samsvar med det som observeres av vegetasjonssoner.

Faktaboks

Også kjent som

Köppens klimaklassifisering, Köppens klimasoner

Klimasoner

Klimasoner deles inn i fem hovedgrupper:

Bokstav Klimasone Definisjon
A Tropisk klima Middeltemperatur >= 18° C i alle årets måneder.
B Tørt klima Et område som har temperatur- og nedbørsforhold i henhold til ett av de tre kriteriene under:
  • R < 2T hvis minst 70% av nedbøren kommer i vinterhalvåret
  • R < 2T + 14 hvis nedbøren er jevnt fordelt mellom sommer og vinter
  • R < 2T + 28 hvis minst 70% av R kommer i sommerhalvåret

R er årsnedbør i cm og T er årsmiddeltemperatur i °C.

C Varm-temperert klima Temperaturen i årets kaldeste måned er mellom +18 og -3°C. Nedbørmengden ligger over grensene for tørt klima (B).
D Kald-temperert klima Temperaturen i årets kaldeste måned er under -3°C, i den varmeste +10°C eller mer.
E Polarklima Middeltemperatur under +10°C i årets varmeste måned.

Klimatyper

Klima (Köppens klassifikasjon)
Av /Store norske leksikon ※.

Hver klimasone deles inn i undertyper ved hjelp av bokstav nr. 2:

Bokstaver Type klima Definisjon
Af Tropisk regnklima f = fuktig: Fuktig hele året. Den tørreste måneden har minst 60 mm nedbør.
Am Regnklima med tørketid deler av året m = regnklima med tørketid deler av året: Am-klima har en eller flere måneder med mindre enn 60 mm nedbør. Nedbøren i øvrige måneder er desto større, slik at tropisk regnklima blir riktig betegnelse. Nedbørsmengden i den tørreste måneden er større enn 4% av differensen mellom 2500 mm og årsnedbør.
Aw Savanne Den tørreste måneden mindre enn 60 mm og mindre enn grensen for Am.
BS Steppe S = steppe: Tørt område med ubetydelig nedbør og begrenset vegetasjon, gjerne gress-sletter. Grensene under er en innsnevring av "Tørt klima" (se B over) for å skille steppe fra ørken.
  • T< R < 2T hvis minst 70% av nedbøren kommer i vinterhalvåret.
  • T + 7 < R < 2T + 14 hvis nedbøren er jevnt fordelt mellom sommer og vinter.
  • T + 14 < R < 2T + 28 hvis minst 70% av R kommer i sommerhalvåret.
BW Ørken W = ørken: Mindre nedbør enn steppe (S). Altså:
  • R < T hvis minst 70% av nedbøren kommer i vinterhalvåret.
  • R < T + 7 hvis nedbøren er jevnt fordelt mellom sommer og vinter.
  • R < T + 14 hvis minst 70% av R kommer i sommerhalvåret.
Cw Varmt vintertørt w = vintertørke: Den tørreste vintermåneden har mindre enn en tidel av nedbøren i den fuktigste sommermåneden.
Cs Varmt sommertørt s = sommertørke: Den tørreste sommermåneden har mindre enn 30 mm nedbør og mindre enn en tredel av nedbøren i den fuktigste vintermåneden.
Cf Temperert og fuktig f = fuktig: Fuktig hele året.
Dw Kaldt vintertørt w = vintertørke: Den tørreste vintermåneden har mindre enn en tidel av nedbøren i den fuktigste sommermåneden.
Df Kaldt og fuktig f = fuktig: Fuktig hele året.
ET Tundra T = tundra: Minst en måned i året har middeltemperatur over 0°C.
EF Permafrost F = permafrost: Alle måneder har middeltemperatur under 0°C.

Klimaundertyper

Ved hjelp av en tredje bokstav deles hver klimasonetype inn i undertyper:

Bokstav Undertype Definisjon
a (svært) varm sommer Middeltemperatur i årets varmeste måned over +22°C.
b mild/varm sommer Middeltemperatur i varmeste måned under +22°C, men minst fire måneder med middeltemperatur på minst +10°C.
c kjølig (og kort) sommer Middeltemperatur i den varmeste måned under +22°C, og samtidig en til tre måneder med middeltemperatur på minst +10°C.
d (svært) kald vinter Middeltemperatur i årets kaldeste måned under -38°C.
g "Monsun-" og "Ganges-type" Høyest temperatur før sommersolverv (regntiden).
h tørt og varmt Årsmiddeltemperatur over +18° C.
k tørt og "kaldt" Årsmiddeltemperatur under +18° C.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Ingrid Hjallar

Hvor finner jeg kilder som er benyttet til denne teksten og bildet av klimasonene i Norge? Evt. mer lesestoff rundt køppens klimaklassifisering av Norge?

svarte Jostein Mamen

Kildene er lærebøker, f eks Eliassen og Pedersen (1977)
https://www.nb.no/items/b2fbaed34ff5ba62e7ec1f8f71bbc6f5?page=147

Du finner informasjon om Norge i artikkelen "Klima i Norge":
https://snl.no/klima_i_Norge

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg