Roaring forties, havområdet på den sørlige halvkule mellom 40. og 50. breddegrad, der det blåser sterk og stabil vind fra vestlig kant. Oppkalt av sjøfolk i seilskutetiden.