Friomsorgen

Artikkelstart

Friomsorgen er det organiserte omsorgs- og tilsynsarbeid for lovbrytere utenfor anstalt, og navn på den etat som organiserer og utfører virksomheten. Til 2002 var navnet Kriminalomsorg i frihet.

Faktaboks

Også kjent som

Friomsorgskontor

Friomsorgens viktigste funksjon er å føre tilsyn med lovbrytere som er i en strafferettslig prøvesituasjon, fortrinnsvis i forbindelse med betinget påtaleunnlatelse, betinget dom, løslatelse på prøve fra fengselsstraff og sikring i frihet. Friomsorgen foretar også personundersøkelser på oppdrag fra påtalemyndigheten eller domstolene til bruk ved vurdering av straffereaksjonene, og er ansvarlig for administrasjonen og gjennomføringen av samfunnstjeneseste. Videre yter friomsorgen sosial bistand til fanger i fengsler uten egen sosialtjeneste, og forestår hybelhusdrift og andre former for hjelpearbeid for klientene.

Inntil 1980 ble kriminalomsorgen i frihet utført av private vernelag, med Norges Vernesamband som den felles sentrale ledelse. Ved kgl.res. av 14. des. 1979 ble virksomheten besluttet overtatt av staten og den sentrale ledelse tillagt Justisdepartementet. Ved omorganisering av kriminalomsorgen i 2001 ble de enkelte friomsorgskontorene egne driftsenheter i kriminalomsorgsregionene, ved siden av de enkelte fengselsanstalter.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg