Lukkede fengsler, betegnelse på fengsler med det høyeste sikkerhetsnivå, se straffegjennomføringsloven § 10. Se også fengsel.