Konfigurasjon er i matematikken det samme som en figur.