Homofokal er en beskrivelse av kjeglesnitt som har samme brennpunkt.