Når vi har matematiske figurer som er likedannede (kongruente), sies de motsvarende hjørnene, sidene eller flatene å være homologe.