To kurver eller flater er homotope hvis den ene kan føres over i den andre ved en kontinuerlig deformasjon. Innenfor topologien brukes begrepet om avbildninger mellom topologiske rom, og denne intuitive formuleringen gis her et presist innhold. Homotopi er en ekvivalensrelasjon (jfr. ekvivalens). Begrepet er av grunnleggende betydning i topologien.