Homeomorfisme er et begrep som brukes i den matematiske topologien. En homeomorfisme er her en inverterbar avbildning av et topologisk rom på et annet som oppfyller kravene at både avbildningen og den inverse avbildningen er entydige og kontinuerlige.