Inkubator er en organisasjon som støtter personer og virksomheter som forsøker å etablere ny kommersiell aktivitet, gjerne med utgangspunkt i innovasjon.

Inkubatorer bidrar med ressurser og aktiviteter for å hjelpe personer og virksomheter på veien fra ide til marked. Eksempler på slike ressurser er kontorfasiliteter og administrative tjenester for hovedsakelig nystartede og unge virksomheter og rådgivning innen blant annet organisasjonsutvikling og entreprenørskap for å bidra til utvikling og kompetanseheving i virksomheter. Viktig er også innsats for å skape et faglig støttende og sosialt miljø blant medlemmer i inkubatoren og hjelp til å bygge eksterne nettverk til potensielle kunder og leverandører, investorer, erfarne bedriftsledere og FoU-miljøer. Inkubatorer kan bistå med å søke om finansiell støtte til utviklingsarbeid fra virkemiddelaktører som Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.

System- og prosessperspektiv

At inkubatorer er betydningsfulle for etablering og vekst i bedrifter kan begrunnes i et systemperspektiv og i et prosessperspektiv:

Vellykket innovasjon og bedriftsutvikling avhenger av kunnskap, erfaring og innsats hos etablerere og andre personer i virksomheten og deres nettverk. Det avhenger også, i tråd med forstålelsen om innovasjonssystemer og entreprenørielle økosystemer, av samarbeid med og innhenting av kunnskap og andre ressurser fra mange aktører utenfor den nye virksomheten. Inkubatorer kan bidra til å koble nye virksomheter, som ofte kan mangle omfattende nettverk, til andre spesialiserte bedrifter, investorer, relevante forskningsmiljøer og så videre.

Nye virksomheter er ofte svært sårbare. Sett i et prosessperspektiv er de ikke bare sårbare i den første, spede utviklingsfasen. Mange får økonomiske vanskeligheter og må gi opp i den fasen som ligger mellom den risikokapital-finansierte oppstarten og den senere produksjonsfasen, hvor virksomhetens egne inntekter skal gi grunnlag for videre aktivitet.

Frafall i denne fasen behøver ikke skyldes at en forretningsidé ikke er god nok eller at en innovasjon likevel ikke lar seg realisere slik etablererne hadde trodd. Det kan skyldes at kostnadene som følger med oppstart av produksjon og distribusjon i større skala ofte er svært store og ikke mulig å dekke gjennom de utviklingsmidlene som er skaffet i starten. Inkubatorer kan bistå i å skaffe til veie nye midler i denne fasen fra private investorer og/eller offentlige virkemidler.

Ulike typer

Inkubatorer er av mange ulike typer og kan ha navn som innovasjonsselskap, næringshage, akselerator og coworking space. De kan være del av offentlig innovasjons- og næringspolitikk, som SIVAs inkubasjonsprogram eller være basert på samarbeid mellom privat næringsliv, offentlig tjenesteyting, akademiske institusjoner og politiske myndigheter.

En spesiell variant av inkubator er etablert i tilknytning til universitets-, høgskole- og forskningsmiljøer. ofte betegnet Techology Transfer Ofifice (TTO). Denne varianten er svar på krav om at miljøenes aktiviteter skal myntes ut i reell innovasjon og gjerne nye virksomheter og ikke bare i undervisning, forskningspubliseringer og uutnyttede teknologiske konsepter og løsninger.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Carlsson, E., Lysø, R. & Sletterød, N. A. (2022), Næringshage som virkemiddel for utvikling av mikrobedrifter. Praktisk økonomi og finans, 38, 2, s. 203-219.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg