åpen innovasjon

Åpen innovasjon er distribuerte innovasjonsprosesser der kunnskaps- og nyutvikling ikke bare skjer innenfor en bestemt bedrift eller organisasjon, men skjer mange steder; i andre bedrifter så vel som i offentlig finansierte forskningsmiljøer.

Utvikling av begrepet

Begrepet åpen innovasjon ble formulert og popularisert av Henry Chesbrough, som tok utgangspunkt i en historisk analyse av hvordan innovasjonsstrategier har utviklet seg i det 20. århundret, spesielt i USA. Hans poeng er at amerikanske konserner tidlig i århundret satset på å bygge opp sin innovasjonsvirksomhet innenfor eget konsern, slik at ny, proprietær teknologi kunne bli grunnlag for konkurransekraft. Ett klassisk eksempel er Ford Motor Company, som ble bygget opp som et mest mulig selvforsynt og med lukket produksjonssystem, og som drev produktutvikling og innovasjon som en integrert del av bedrifts- og markedsutviklingen.

Chesbroughs poeng er at den lukkede strategien over tid viste seg å ha betydelige dysfunksjoner, og at bedrifter over tid selv fant ut at det var nødvendig og fordelaktig å åpne seg opp mot andre bedrifter og mot eksterne forskningsmiljøer i sine forsøk på utvikling. Samtidig har systemet for høyere utdanning og forskning vokst sterkt gjennom det 20. århundret og kunnskap og teknologi utvikles i dag på mange steder og i mange miljøer. Mange bedrifter har i denne situasjonen funnet at konkurransekraft kan oppnås gjennom å være best og raskest til å finne fram til og utnytte resultater andre har skapt, og gjennom å tilby resultater av egen utviklingsinnsats til andre som kan gjøre seg nytte av dem.

Kritikk av begrepet

Chesbrough og kolleger har fremmet det syn at åpen innovasjon er et nytt paradigme i innovasjonsforskningen. Det er imidlertid et åpent spørsmål om tenkemåten er vesensforskjellig fra den tenkningen om innovasjon som er nedfelt i ulike teorier om innovasjonssystemer. Det er også problematisk å hevde at innovasjon frem til andre halvdel av det 20. århundret i overveiende grad sprang ut fra lukkede organisatoriske systemer. Det er i dag bredt akseptert i forskningen at innovasjon bare kan skje i et samspill mellom aktører av mange forskjellige slag.

To poeng i Chesbroughs analyse synes likevel å stå seg: For det første at store konserners satsing på å bygge lukkede utviklings- og produksjonssystemer har vist seg lite fruktbar i mange situasjoner. For det andre at vitenskapelige resultater og metoder har fått stadig større utbredelse, og at dette er viktig for hvordan innovasjon foregår i moderne samfunn.

Litteratur

  • Chesbrough, H. W. (2006). Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. Harvard Business Press.
  • Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W., & West, J. (Eds.). (2014). New frontiers in open innovation. Oxford University Press.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg