Kubisme og futurisme

Kubisme er en retning innen europeisk kunst, særlig maleri. Den hadde størst betydning fra begynnelsen av 1900-tallet frem til den første verdenskrig.. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Kubisme og futurisme

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 56 artikler: