Kubisme er en retning innen europeisk kunst, særlig maleri. Den hadde størst betydning fra begynnelsen av 1900-tallet frem til den første verdenskrig. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Kubisme og futurisme

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt