Flatekubisme er den avsluttende periode av kubismen (ca. 1913–16). Kunstretningen ble også kalt syntetisk kubisme eller plankubisme. Den var preget av sterk abstraksjon, der billedflaten var organisert i roligere flater.