Kongehuset

Det norske kongehus, som kom på tronen med Haakon 7 i 1905, er en sidegren av fyrstehuset Glücksburg, som også regjerer i Danmark og tidligere (1863–1967) regjerte i Hellas. Dette huset stammer igjen fra fyrstehuset Oldenburg, som i sin tur nedstammet gjennom kvinneledd fra de gamle norske kongene av Sverres ætt. Kong Sverres sønnesønns sønnesønn, Håkon 5 Magnusson, var far til hertuginne Ingeborg (død cirka 1360), gift med den svenske hertug Erik av Södermanland (død 1318). Hele artikkelen