Clavis, tangentene på middelalderens orgel, senere også andre tangentinstrumenter (jfr. klaviatur, klaver og klavikord). Clavis betegnet også tonebokstaven inngravert på orgeltangenten, og ved linjesystemets oppkomst gikk betegnelsen over til å stå for den bokstav ved systemets begynnelse som definerer tonehøyden (jfr. aktuelle betegnelser som g-nøkkel, f-nøkkel osv.).