Fritungeinstrumenter, musikkinstrumenter hvor hver tone frembringes ved at en elastisk tunge, påvirket av en luftstrøm, svinger fritt gjennom en nøye tilpasset spalte (f.eks. harmonium, trekkspill, munnspill).