Virginal, opprinnelig en liten rektangulær cembalo med bare ett sett strenger, som plasseres på et bord eller på knærne. Meget utbredt i England på 1500- og 1600-tallet. Etter 1600 ble begrepet brukt om alle cembalotyper.