Undertaster, de hvite tangentene på klaviaturet, som gir c-durskalaens toner.