Cymbel, mikstur-stemme i orgelet med fremhevelse av høye overtoner.