Japans kjøkken

Japan har i høy grad utviklet sin egen kokekunst. Landet har hentet lite fra nabolandene og enda mindre fra resten av verden. Det japanske kjøkkenet er nesten puritansk i sin enkelhet, og hensynet til naturen og årstidene, samt den estetiske helheten veier tungt. Dette stemmer overens med den buddhistiske  filosofien – beskjedenhet og ydmykhet kjennetegner også den japanske livsstilen. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Natasha Sandal

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 11 artikler:

A

  1. ankimo