Tokarer, sentralasiatisk folk; omtales i klassisk indisk og arabisk litteratur og svarer antagelig til yüechï, et folk som gjorde seg gjeldende i kinesisk historie og som senere grunnla det indo-skytiske rike i Iran og det nordvestlige India. Arabiske og persiske forfattere henlegger landet Tokharistan til det nordøstlige Afghanistan. I moderne litteratur betegner tokarer et sentralasiatisk folk som ca. 500–1000 e.Kr. holdt til i det østlige Tarimbekkenet. Om deres språk, se tokarisk.