Litteratur, språk og alfabeter

I Norge finnes det etablerte systemer både for å skape og formidle litteratur tilpasset ulike lesevansker. Det blir produsert rundt femten nye titler med tilrettelagt litteratur hvert år. I tillegg anbefaler Leser søker bok bøker fra almennmarkedet som kan være overkommelige ved ulike slags hindringer. I bokhandel kan bøkene være vanskelige å finne. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Litteratur, språk og alfabeter

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt