I Norge finnes det etablerte systemer både for å skape og formidle litteratur tilpasset ulike lesevansker. Det blir produsert rundt femten nye titler med tilrettelagt litteratur hvert år. I tillegg anbefaler Leser søker bok bøker fra allmennmarkedet som kan være overkommelige ved ulike slags hindringer.I bokhandel kan bøkene være vanskelige å finne. Hele artikkelen