Funksjonshemning

Funksjonshemning brukes i dagligtale med to ulike betydninger;Mennesker som er «funksjonshemmede», i betydningen at noen funksjonsevner er hemmet. Dette kan være både fysiske, psykiske og sosiale funksjonsevner. I dag er det vanligst å snakke om at et menneske har nedsatt funksjonsevne på et område, i stedet for at et menneske er funksjonshemmet. Å ha funksjonsnedsettelse kan for eksempel være tap av, eller skade på, en kroppsdel eller en sansefunksjon, som evnen til å gå eller se. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Inger Marie Lid

VID vitenskapelige høgskole

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 3 kategorier:

  1. Biografier
  2. Organisasjoner og institusjoner
  3. Universell utforming og tilrettelegging

Inneholder 10 artikler: