Piktogram er et kommunikasjonssystem med stiliserte hvite tegninger i silhuett mot en sort bakgrunn. Ordet de symboliserer er skrevet i hvitt over tegningen. Opphavsmannen bak kommunikasjonssystemet er Subhas Maharajah. Piktogram blir brukt til å lage enkle fortellinger, og brukes en del som kommunikasjonshjelpemiddel av mennesker med utviklingshemning, for eksempel til å illustrere timeplaner og gangen i en arbeidsaktivitet. Det fins ca 1350 piktogramsymboler.