Universell utforming og tilrettelegging

Universell utforming vil si å planlegge omgivelser, produkter, institusjoner og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig. Hensikten er å oppnå like muligheter til samfunnsdeltakelse og motvirke diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne.  Universell utforming kan for eksempel være trinnfri adkomst til transportmidler og bygninger, personlig service som et tillegg til selvbetjening eller teksting av filmer.  Mennesker med nedsatt funksjonsevne møter barrierer som hindrer samfunnsdeltakelse på alle livets områder. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Inger Marie Lid

VID vitenskapelige høgskole

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Litteratur, språk og alfabeter

Inneholder 7 artikler: