Leseombud, person som sørger for lesehjelp til de som ikke orker å lese på grunn av funksjonshemming eller sykdom, ved hjelp av høytlesing og formidling av bøker og hjelpemidler. Leseombudet kan være støttekontakt, frivillig eller en ansatt ved en institusjon. I Norge har flere folkebibliotek i samarbeid med organisasjonen Leser søker bok organisert ordninger med leseombud i mange kommuner.