Tilrettelagt litteratur, litteratur som i tekst, bilete og utforming ikkje er vanskeleg tilgjengeleg for folk med ulike lesehindringar. Tilrettelegging kan skje med ulike formar for enkel tekst, men det finst også litteratur med storskrift, enkelt innhald, teiknspråk, punktskrift, følebilete, bliss symbolspråk eller piktogram. I Noreg er det mogleg å finne eit tilbod av litteratur tilpassa mange ulike lesevanskar.