Sjanger er en kategori av kulturuttrykk som deler noen felles kjennetegn. Det kan dreie seg om en viss type TV-programmer, filmer, tekster eller musikktyper basert på fellestrekk i form, innhold eller funksjon. Eksempler på sjangere er reality-TV, skrekkfilm, roman, aviskronikk og jazz.En sjanger skapes av visse normer og konvensjoner for hvordan et kulturuttrykk skal utformes, og dermed også for hvordan det oppfattes og forstås (såkalte sjangerkrav). Hele artikkelen