Sjanger er en måte å dele inn tekster, musikk og visuelle uttrykk på. En moderne roman og et kjærlighetsdikt hører til to ulike litterære sjangre, mens visesang og jazz er to ulike sjangre innen musikk. En sjanger kan også være en type film, TV-program eller maleri. Verk som hører til samme sjanger kan ha samme form, samme stil eller samme funksjon. Hele artikkelen