Analekter, samling utvalgte stykker av en eller flere forfattere fra en litteraturepoke.