Traktat var et lite, oppbyggelig skrift som var vanlig på 1600- og 1700-tallet. Se også traktat – folkerettslig avtale.