Midsund var ein kommune i Møre og Romsdal fylke. Den vart slått saman med Molde kommune i 2020. Samanslåinga var del av ei landsomfattande kommunereform. Midsund kommune vart oppretta i 1964 ved ei samanslåing av tidlegare Sør-Aukra kommune og øyane frå tidlegare Vatne kommune (Dryna, vestre del av Midøya og nokre mindre, ubebodde øyar). Hele artikkelen

Ny artikkel