Raudsand, tettsted i Nesset kommune, Møre og Romsdal, se Rausand. Her var tidligere bergverksdrift, se Rødsand Gruber.