Nesset var en kommune i Møre og Romsdal fylke. Den ble sammen med Midsund slått sammen med Molde kommune i 2020. Sammenslåingen var del av en landsomfattende kommunereform.Nesset ligger øst for Molde, omkring indre del av Langfjorden og fjordarmene Eidsvågen og Eresfjorden og strekker seg over til Tingvollfjorden. Fra botnen av Eresfjorden strekker Nesset seg sørover på begge sider av Eikesdalsvatnet og Eikesdalen helt til fylkesgrensen mot Lesja kommune i Innlandet.Kommunen ble opprettet i 1837 ved innføringen av det lokale selvstyret. Hele artikkelen

Ny artikkel