Torhaug, tettsted i Molde kommune, Møre og Romsdal.