Oddevall/Sjåstad, tettsted i Lier kommune, Buskerud, ligger på vestsiden av Lierdalen, midtveis mellom Eggeraet og Sylling. Boligområde. Sjåstad kirke ligger et par km sør for tettstedet.