Tranby, tettsted i Lier kommune, Buskerud, i lia på østsiden av Lierdalen, like nord for E18. Store boligområder er bygd ut i 1970- og 1980-årene. Verkstedindustri (Kværner Eureka AS).