Fagerliåsen/Poverud, tettsted i Lier kommune, Buskerud, på vestsiden av Lierdalen, like vest for Sylling kirke og sørenden av Holsfjorden. Boligområde.