Frogner, sogn i Lier kommune, Buskerud. Kirken som opprinnelig er fra 1100-tallet, er betydelig ombygd (1694). Kirken ligger like sørvest for Lierbyen. Frogner kirke er prostikirke for Lier prosti bestående av kommunene Lier, Røyken og Hurum.