Ørkensteinskvett, fugleart i trostefamilien. Den er på størrelse med steinskvett. Skiller seg fra andre steinskvettarter ved å ha helt svart hale. Hannen ligner middelhavssteinskvett. Hekker i Nord-Afrika og gjennom Sentral-Asia til Mongolia. Tilfeldig gjest i Europa. Påtruffet 14 ganger i Norge per 2003.