Øvre og Nedre Hellevatnet, vann på den vestlige delen av Hardangervidda, på grensen mellom Odda kommune i Hordaland og Vinje kommune i Telemark; 1162 moh. Avløp ved Songa som tilhører Vest-Telemarksvassdraget. Ved nordbredden av Øvre Hellevatnet ligger Den Norske Turistforenings selvbetjente hytte Hellevassbu.