Ziridene, zayridene, berbisk dynasti i Nord-Afrika og Spania. En gren regjerte over store deler av det nåværende Tunisia i Kairouan 972–1148, først under fatimidene og fra 1047 under abbasidene, samtidig med at deres slektninger hammadidene styrte Algerie. En annen gren regjerte i Granada 1012–90, da den ble styrtet av almoravidene.